×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Behandling av personopplysninger på www.bagges.no
  Webredaktøren har det daglige ansvaret for Bagges behandlinger av personopplysninger på bagges.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger.
  Oktan Oslo er Bagges databehandler, og er vår leverandør for utvikling, vedlikehold og drift av nettstedet.
  Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Bagges og Oktan Oslo som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Bagges og Oktan Oslo regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

  Nettstatistikk
  Bagges samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på bagges.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
  Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
  Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Bagges til andre aktører.

  Informasjonskapsler
  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
  Bagges benytter informasjonskapler i forbindelse med statistiske målinger med Google Analytics.

  Analyseverktøyet Google Analytics plasserer tre informasjonskapsler på din maskin (disse heter _dc_gtm_UA-9220702-1, _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Du kan lese mer om nettstatistikk over.