×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • ARI-FABA Supra I seteventil

    ARI-FABA Supra I seteventil

    ARI-FABA Supra I er en videreutvikling av ARI-FABA Plus. Den største forskjellen er at spindel/sete er guidet slik at ventilen er mer resistent mot trykkslag og høyere trykkdifferanser. Når spindel/sete er guidet blir det en beskyttelse mot belgtetningen. Ventilen er konstruert slik at pneumatisk eller elektrisk aktuator kan ettermonteres på manuelle ventiler. ARI FABA Supra I er ventilen for de mer krevende applikasjonene.