×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • BAGGES SFC-2

    BAGGES SFC-2

    Dette er den mest velutviklede materialkvaliteten på fiber/sementbasis. Materialet innehar gode termiske egenskaper og kan utsettes for meget høye temperaturer kontinuerlig. Bagges SFC-2 benyttes til elektriske og termiske isolasjonsformål som for eksempel i forbindelse med ovnskonstruksjoner i industrien.
    Temperaturindeks: +700°C.
    Mer informasjon i linken under.