×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • Bakelitt plater

    Bakelitt plater

    Bakelitt er et av de  eldste, og mest kjente begrepene for elektrisk isolerende materialer. Platene er bygd opp som et laminat bestående av fenolimpregnert papir. Bakelittplater er mekanisk robuste, og velegnet som konstruksjonsmateriale i maskin- og apparattilvirkning. Leveres i kvaliteter for både lav- og høyspenningsanlegg.
    Temperaturindeks opp til +120°C.
    Tilgjengelig i hele plater eller ferdig maskinerte komponenter.