×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Bånd – Strømpe – Snor – Tape

  Bånd – Strømpe – Snor – Tape

  BAGGES tilbyr både glassfiber – bånd, strømpe, snor og tape av ulike kvaliteter.

  Bånd og strømper er for vikling og påtrekking utenpå anleggsdeler, rør og slanger. Det brukes til å redusere varmetap, eller som beskyttelse mot termisk påkjenning i soner med fare for eksponering av metallsprut og strålevarme.
  I tillegg brukes det som isolasjon mot stedvis berøringsfare av varme anleggsdeler og rør.

  Høytemperatur snor og tape finnes i mange forskjellige utførelser for pakningstekniske formål.

  BAGGES WGF glassfiberbånd

  Tett vevet glassfiberbånd.

   

  Bruksområder:
  – Damprør
  – Trykkluftrør
  – Hydraulikkslanger
  – Drivstoffrør
  – Elektriske kabler

   

  BAGGES SLGF glassfiberstrømpe

  Strikket, teksturert glassfiberstrømpe.

   

  Egenskaper:
  – Gir en rimelig og effektiv beskyttelse mot varme og sprut fra flytende metall
  – Reduserer varmetap

   

  Bruksområder:
  – Damprør
  – Trykkluftrør
  – Hydraulikkslanger
  – Drivstoffrør
  – Elektriske kabler
  – Eksosrør

   

  BAGGES RGF glassfibersnor

  BAGGES RGF er glassfibersnor flettet med glassgarn.

   

  Egenskaper:
  – Lav varmekonduktivitet
  – God varmespredning
  – Myk, glatt og fleksibel
  – Utmerket stabilitet og motstand mot damp
  – Resistent mot svake syrer, baser, smøremidler og hydrokarboner

   

  Bruksområder:
  – Isolasjon
  – Pakning

   

  BAGGES YGF glassfibersnor

  BAGGES YGF er tvunnet glassfibergarn.

   

  Egenskaper:
  – Gir en rimelig og effektiv beskyttelse mot varme
  – Reduserer varmetap

   

  Bruksområder:
  – Damprør
  – Trykkluftrør
  – Hydraulikkslanger
  – Drivstoffrør
  – Elektriske kabler
  – Eksosrør

   

  Isofrax ® snor

  Isofrax snor er produsert av Isofrax AES fiber, og flettet med kontinuerlig filament av glassgarn eller Inconel™ høytemperatur rustfri ståltråd. I samsvar med EU-direktiv 97/69 EF er Isofrax snor frikjent for klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

   

  Egenskaper:
  – Lav varmekonduktivitet, god varmespredning
  – Myk, glatt og fleksibel
  – Isofrax 1260°C fibre viser utmerket kjemisk stabilitet, og motstår angrep fra de fleste etsende stoffer. Unntak kan være flussyre, fosforsyre – og sterke alkalier
  – Isofrax 1260°C fiber trekker ikke til seg fuktighet (“non-wetting”) av smeltede aluminiumlegeringer

   

  Bruksområder:
  – Rørisolasjon
  – Ekspansjonsfuger og murverk
  – Tetning for filterposer
  – Luke- og lokkpakninger
  – Senterkjerne for nøkkelhullspakninger