×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • Bånd – Strømpe – Snor – Tape

    Bånd – Strømpe – Snor – Tape

    BAGGES tilbyr både glassfiber – bånd, strømpe, snor og tape av ulike kvaliteter.

    Bånd og strømper er for vikling og påtrekking utenpå anleggsdeler, rør og slanger. Det brukes til å redusere varmetap, eller som beskyttelse mot termisk påkjenning i soner med fare for eksponering av metallsprut og strålevarme.
    I tillegg brukes det som isolasjon mot stedvis berøringsfare av varme anleggsdeler og rør.

    Høytemperatur snor og tape finnes i mange forskjellige utførelser for pakningstekniske formål.

    BAGGES WGF glassfiberbånd

    Tett vevet glassfiberbånd.

     

    Bruksområder:
    – Damprør
    – Trykkluftrør
    – Hydraulikkslanger
    – Drivstoffrør
    – Elektriske kabler

     

    BAGGES SLGF glassfiberstrømpe

    Strikket, teksturert glassfiberstrømpe.

     

    Egenskaper:
    – Gir en rimelig og effektiv beskyttelse mot varme og sprut fra flytende metall
    – Reduserer varmetap

     

    Bruksområder:
    – Damprør
    – Trykkluftrør
    – Hydraulikkslanger
    – Drivstoffrør
    – Elektriske kabler
    – Eksosrør

     

    BAGGES RGF glassfibersnor

    BAGGES RGF er glassfibersnor flettet med glassgarn.

     

    Egenskaper:
    – Lav varmekonduktivitet
    – God varmespredning
    – Myk, glatt og fleksibel
    – Utmerket stabilitet og motstand mot damp
    – Resistent mot svake syrer, baser, smøremidler og hydrokarboner

     

    Bruksområder:
    – Isolasjon
    – Pakning

     

    BAGGES YGF glassfibersnor

    BAGGES YGF er tvunnet glassfibergarn.

     

    Egenskaper:
    – Gir en rimelig og effektiv beskyttelse mot varme
    – Reduserer varmetap

     

    Bruksområder:
    – Damprør
    – Trykkluftrør
    – Hydraulikkslanger
    – Drivstoffrør
    – Elektriske kabler
    – Eksosrør

     

    Isofrax ® snor

    Isofrax snor er produsert av Isofrax AES fiber, og flettet med kontinuerlig filament av glassgarn eller Inconel™ høytemperatur rustfri ståltråd. I samsvar med EU-direktiv 97/69 EF er Isofrax snor frikjent for klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

     

    Egenskaper:
    – Lav varmekonduktivitet, god varmespredning
    – Myk, glatt og fleksibel
    – Isofrax 1260°C fibre viser utmerket kjemisk stabilitet, og motstår angrep fra de fleste etsende stoffer. Unntak kan være flussyre, fosforsyre – og sterke alkalier
    – Isofrax 1260°C fiber trekker ikke til seg fuktighet (“non-wetting”) av smeltede aluminiumlegeringer

     

    Bruksområder:
    – Rørisolasjon
    – Ekspansjonsfuger og murverk
    – Tetning for filterposer
    – Luke- og lokkpakninger
    – Senterkjerne for nøkkelhullspakninger