×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • EBRO F-012-K1 og F-012-SH

    EBRO F-012-K1 og F-012-SH

    EBRO F-012 er dobbelt flenset dreiespjeldventil med sentrisk spindel. Dette designet benyttes hovedsakelig ved større dimensjoner og når det er større krav til innfesting. Se datablad for hvilke materialkombinasjoner som er tilgjengelig, samt hvilke flensanslutninger som kan tilbys. K1 og SH er samme ventil, men med forskjellig byggelengde.