×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • FLOWROX SLANGEPUMPER

  FLOWROX SLANGEPUMPER

  Flowrox lanserte for snart 20 år siden en serie slangepumper, basert på egenutviklet teknologi. Alle visste hvor «skoen trykket» i peristaltiske pumper og utfordringene dette medførte for pumpeslangen. Flowrox gjorde noe med det.

  LPP teknologien forandret måten slangen komprimeres på og hvor mange kompresjoner slangen utsettes for pr omdreining. I tillegg bygget man inn momentbasert kompresjon.

  Kort fortalt ruller et pumpehjul skånsomt utenpå pumpeslangen. Friksjonen er minimal og man kan redusere energikostnader dramatisk. Slangen komprimeres en gang pr omdreining, noe som gir forlenget levetid på slangen. Pumpeslangen behøver ikke komprimeres mer enn absolutt nødvendig og det gjøres med momentnøkkel.

  Mangeårig erfaring fra klemventiler i prosesser med slitende slurri verden rundt ble en suksessfaktor og til stor hjelp i utvikling av pumpeslanger.
  Det gir blandt annet:

  – Mulighet til å oppnå 40% reduksjon i energikostnadene
  – Mulighet til å spare på vannet, pump slurry med inntil 80% partikulært innhold
  – Reservedelsbehovet kan reduseres med inntil 60% sammenlignet med konvensjonelle slangepumper
  – 3 modellserier med pumpekapasitet fra 0 – 100m3/t

  Se hva LPP teknologien gir deg, spill av video her

  Flowrox LPP M

  LPP-M pumpeprinsippet er basert på den peristaltiske effekt. Rotoren har to typer hjul, pumpehjul og styrehjul. Når pumpehjulene ruller over slangen blir pumpemediet skjøvet fremover i slangen, samtidig som det dannes et vakuum (sug) i bakkant av pumpehjulet når slangen går tilbake til sin opprinnelige form. Slangen vil alltid være lukket og dette forhindrer tilbakestrømning. Styrehjulene er med til å holde slangen på plass. Kapasiteten til LPP-M er uavhengig av pumpens utløpstrykk. Positiv fortrengning i slangen og null tilbakestrømning gir nøyaktig lik mengde pr. omdreining. Rotorens klempunkt på slangen fungerer som en selvrensende tilbakeslagsventil uten blokkering og mulig damplås.

   

  Egenskaper:
  – Manuell justering
  – 4 til 20 mA
  – 0 to 10 volts DC
  – Frekvensregulering (Hz)
  – Fjernstyrt start og stopp
  – (FVS) Strømnings føler inngang
  – Puls dosering
  – Manuell justering av syklus
  – Dispensering
  – Manuell dosering
  – Proporsjonal dosering

   

  Bruksområder:
  – Dosering
  – Kjemikalier, viskøse og partikulære medier
  – Kjølevæske, smøremiddel
  – Laboratorier, testsentra, næringsmiddelindustri, renseanlegg
  – Prosessindustri, metallbearbeidende industri

   

  Tekniske data:
  – Vekt : 13,9 kg/15 kg
  – Maks.kappasitet: 126 l/t
  – Maks. arbeidstrykk: 8,6 bar
  – Max. sugehøyde: 9 m vann, 0,1 bar (Abs)
  – Max. viskositet: 12000 centipoise
  – Fjernbetjening: 4-20mA, 0-10 VDC or pulse
  – Tilbakemelding: 4-20mA, pulse ag 4 alarm kontakter
  – Spenning (max amp): Automatisk gjenkjennelse
  – 250VAC, Nema 7/VII (Europe)

   

  Teknisk dokumentasjon:
  – Betjeningsveiledning pumpe
  – Betjeningsveiledning strømningsindikator
  – Ellers på forespørsel

  Flowrox LPP D

  Disse slangepumpene har roterende rotor som ruller skånsomt rundt utenpå pumpeslangen og komprimerer slangen under sin rotasjon. Pumpen passer utmerket til dosering, men benyttes også i utstrakt grad i transport av flytende kjemikalier, prosessvann, slam og slurry. Pumpene har «in line» tilkopling og kan leveres med spesiell rotor for 16bar.

   

  HER SER DU VIDO AV FLOWROX LPP-D SLANGESKIFTE:

   

   

  Egenskaper:
  – Regulering og transport
  – Ventil- og tetnings løs
  – Skånsom mot pumpemediet
  – Svært god sugeevne
  – Tåler tørrkjøring
  – Ingen forurensning av pumpemediet
  – Stort kapasitetsområde
  – Pumpeslanger for de fleste medier

   

  Bruksområder:
  – Dosering, regulering og transport
  – Kjemikalier, viskøse og partikulære medier
  – Kjølevæske, smøremiddel
  – Slamsprøyting, belegning
  – Laboratorier, testsentra, næringsmiddelindustri, renseanlegg
  – Offshore, skip, marin industri, slakteri, gruve- mineralindustri
  – Fibersement

   

  Tekniske data:
  – Pumpehus i aluminium
  – Rotor i plast eller behovsspesifikt materiale
  – DN 15, 20 og 25mm
  – Kapasitet fra 0.15m³ til 2.0m³
  – Maks PN 7,5bar (16bar på forespørsel)
  – Pumpeslanger i; NR, NBR, NBRF, EPDM, CSM, Hypalon
  – Maks temperatur 95°C

   

  Teknisk dokumentasjon:
  – På forespørsel

  Flowrox LPP T

  Pumpene i T serien har pumpehjul som ruller skånsomt rundt utenpå pumpeslangen og komprimerer slangen under sin rotasjon. Pumpehjulet kan justeres i aksialretningen og da justeres kompresjonen av pumpeslangen. På denne måte kan man optimalisere levetid på pumpeslanger og ikke komprimere mer enn det man trenger. T pumpene har en solid konstruksjon og er beregnet for tyngre oppgaver. Innløp og utløp ligger i linje og tilkopling skjer på standard rørflens. Pumpene har kun plaskesmøring av slange, og derfor er det kun behov for en liten mengde glyserin i pumpehuset. Dette er miljøvennlig pga lite forbruk, og åpner muligheter for en meget effektiv og tidlig varsel av slangebrudd. Vi har lang og god erfaring med Flowrox T pumper, selv i de mest krevende applikasjoner som ved transport av viskøse eller slitende medier. Slurry og slam med store og små partikler, krystalliserende og eller abrasive stoffer.

   

  Egenskaper:
  – Regulering og transport
  – Ventil- og tetnings løs
  – Skånsom mot pumpemediet
  – Svært god sugeevne
  – Tåler tørrkjøring
  – Ingen forurensning av pumpemediet
  – Stort kapasitetsområde
  – Pumpeslanger for de fleste medier

   

  Bruksområder:
  – Dosering, regulering og transport
  – Kjemikalier, viskøse og partikulære medier
  – Slamuttak og transport
  – Sirkulasjonsanlegg filtrater og kjølevann
  – Mating av filter/vanning
  – Offshore, skip, marin industri, slakteri, gruve- mineralindustri
  – Oppredning og separasjonsanlegg

   

  Tekniske data:
  – Kapasitet DN32 – DN100mm/fra 0,3 – 100m³
  – Slangediameter 32, 40, 50, 65, 80 og 100mm
  – 7,5bar og 10bar
  – Pumpeslanger i: NR, NBR, NBRF, EPDM og CSM
  – Maks temperatur 95°C
  – Pumpehus i stål

   

  Teknisk dokumentasjon:
  – På forespørsel

   

  HER SER DU VIDEO AV FLOWROX LPP-T SLANGESKIFTE: