×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Isofrax®1260°C plate

  Isofrax®1260°C plate

  Isofrax er varemerket til Unifrax Ltd for deres unike produkter fremstilt av Isofrax AES fiber. Produktene blir blandet med spesielt utvalgte uorganiske og organiske bindemidler, alt etter sin spesifikasjon.

   

  Isofrax AES-fiber danner grunnlaget for hele familien av Isofrax produkter. Generelle bruksområder for Isofrax er som varme- og lydisolerende materialer, og som pakningsmateriale.

   

  De fleste Isofrax-produkter er temperaturklassifisert for +1260 °C. De har dermed samme klassifiseringstemperatur som de tradisjonelle keramiske fiberproduktene, men i motsetning til disse er Isofrax ikke merkepliktig som kreftfremkallende K2.
  Produktene er i samsvar med EU-direktiv 97/69 EF frikjent for klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

   

  Egenskaper:
  – Meget høy temperaturstabilitet og høy resistens mot termisk sjokk. Spesielt høy smeltetemperatur i forhold til sammenlignbare materialer.

   

  Bruksområder:
  – Varmeskjold
  – Isolasjon
  – Pakning
  – Tetning