×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • Firefly (BMB, BMF, BCS)

    En familie av isolasjonsmaterialer med ulike produkter som lages av uorganiske mineraler. En blanding av kalsiumsilikat og fibre bundet med høytemperatur bindemidler.

    Typiske bruksområder er isolasjons- og pakningsformål i temperaturområder opp til +1150°C. Produktene har lav varmeledningsevne, og har meget gode termiske egenskaper.

    Avhengig av kvaliteten produseres de i en vakuum-forming prosess eller ved pressing. Leveres i plater og kundespesifiserte detaljer. Produktene er i samsvar med EU-direktiv 97/69 EF fritatt for klassifisering, emballering og merking som farlige stoffer.