×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • Insulfrax©

    Insulfrax er det registrerte varemerke til Unifrax Ltd for deres produkter fremstilt av Insulfrax AES fiber. Produktene blir blandet med spesielt utvalgte uorganiske og organiske bindemidler, alt etter sin spesifikasjon.

    Insulfrax AES-fiber danner grunnlaget for hele familien av Insulfrax produkter. Som en verdensleder i produksjon av AES fiber, kan Unifrax Ltd levere et meget omfattende utvalg av fiber med karakteristikker optimalisert for å dekke et bredt spekter av applikasjoner.

    Generelle bruksområder for Insulfrax er som varme- og lydisolerende materialer, applikasjoner for passiv brannsikring og som pakningsmateriale. De fleste produkter er temperaturklassifisert for +1200 °C. Produktene er i samsvar med EU-direktiv 97/69 EF fritatt for klassifisering, emballering og merking som farlige stoffer.