×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

  • Installasjon og brukermanual

    Installasjon og brukermanual

    Korrekt installasjon av pakninger avhenger av faktorer som boltekvalitet, flensene, media, arbeidstrykk, temperatur og øvrige prosesspåvirkninger. Korrekt installasjon er helt avgjørende for levetiden til pakningen og sikkerheten. Manualen beskriver også hvordan pakningene skal lagres.