×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • KLINGER Top-Sil ML1

  KLINGER Top-Sil ML1
  Et enestående materiale som revolusjonerer kombinasjon av syntetiske fibre og forskjellige elastomerer som er bundet i en flerlagsstruktur.
  En milepel for forsterkede fiberpakninger. Kan benyttes mot oljer, vann, gass, saltløsninger, drivstoff, alkoholer, hydrokarboner, smøremidler og kjølevæske, samt innen næringsmiddelindustrien. En meget god pakning som har et bredt anvendelsesområde.
  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Laget for høyere temperaturer, olje og hydrokarboner

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Svake syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier