×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • KLINGER Quantum, universal top-line pakning

  KLINGER Quantum, universal top-line pakning
  KLINGER Quantum opprettholder sin fleksibilitet selv ved høye temperaturer, og den har et bredere bruksområde enn det man tradisjonelt har for denne type materialer.
  Vanligvis er komprimerte fiberpakninger begrenset til temperaturer for kontinuerlig drift. De blir skjøre og kan fort bli skadet på grunn av de svingninger som er i et anlegg  med varierende temperaturer og trykk.
  KLINGER Quantum er fortsatt fleksibel selv etter lengre tids bruk ved 350°C. Dette gjør at pakningen kan erstatte grafittpakninger med stålinnlegg i dampapplikasjoner.

   

  Egenskaper:
  – Beholder fleksibiliteten etter å ha blitt utsatt for høyere temperaturer

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Damp
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Svake syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier

  Se mer informasjon på www.klingerquantum.com