×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • KLINGER Top-Chem, PTFE materiale

  KLINGER Top-Chem, PTFE materiale

  KLINGER top-chem er en serie med ulike PTFE-baserte pakninger mot medier som er aggressive, giftige eller korrosive.
  Polytetrafluoroethylene (PTFE) er nesten kjemisk nøytral og blir bare angrepet under ekstreme forhold ved, for eksempel, flytende alkalimetaller, visse flourblandinger ved høy temperatur og atomstråling.
  PTFE er meget anvendelig som pakningsstoff, men dessverre har materialet en tendens til å sige under belastning og flyte under høy temperatur. Klinger top-chem serien er modifisert PTFE og har egenskaper slik at den kan benyttes under høyere belastning og temperatur.
  Pakningene blir tilsatt et tilleggstoff som silisiumoksid, silisiumkarbid eller bariumsulfat. Dette forbedrer egenskapene til pakningen uten at dette negativt går ut over den kjemiske resistensen. Klinger soft-chem er ekspandert PTFE er en relativt myk pakning men med bedre flytresistens enn konvensjonell PTFE.

  KLINGER top-chem 2000

  Klinger top-chem 2000 er en heavy-duty modifisert PTFE pakning som blir produsert med tilsats av silisiumkarbid å forbedre de mekaniske egenskapene av PTFE. Top-chem 2000 tåler høy belastning og har en meget høy motstand mot å sige ved høy temperatur. Klinger top-chem 2000 har også en svært høy kjemisk resistens. Klinger top-chem 2000 er FireSafe godkjent iht. API 6FA og ISO 10497, TA-Luft godkjenning og er næringsmiddelgodkjent.
  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Kjemikaliepakningen for PH 1-14, sterke syrer og baser, også ved høyere temperaturer
  – Den eneste modifiserte PTFE-pakningen som har firesafe sertifikat

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Damp
  – Drivstoff
  – Sterke syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier

   

  KLINGER top-chem 2005

  Klinger top-chem 2005 er en modifisert PTFE pakning med god resistens mot sure medier, dvs. applikasjoner med syre og lav pH. Pakningen kan ikke benyttes mot sterke alkalier. Klinger top-chem 2005 har TA-Luft godkjenning og er næringsmiddelgodkjent.
  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Kjemikaliepakningen, spesielt god til sterke syrer

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Sterke syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier

   

  KLINGER top-chem 2006

  Klinger top-chem 2006 er en modifisert PTFE pakning optimert for bruk i alkaliske løsninger. Derimot kan ikke pakningen bli brukt mot sterke syrer.
  Klinger top-chem 2006 blir produsert med tilsats av bariumsulfat for å bedre de mekaniske egenskapene og øke rekkevidden for bruk av PTFE.
  Klinger top-chem 2006 har TA-Luft godkjenning og er næringsmiddelgodkjent.

  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Kjemikaliepakning, spesielt god til alkaliske medier

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Alkalier
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier

   

  KLINGER soft chem

  Klinger soft-chem er en ren, ekspandert PTFE pakning som er fremstilt for bruk i flensforbindelser der man trekker til med lavt boltemoment.
  Strukturen på pakningen er slik at den tåler høy belastning og har høy motstand mot å sige ved høy temperatur. Klinger soft-chem er basert på ren PTFE og benyttes hovedsakelig for å tette flensforbindelser av plast eller med glassbelegg, men denne kan utmerket benyttes på tradisjonelle stålflenser.
  Klinger Soft-chem er næringsmiddelgodkjent.

  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Kjemikaliepakningen i forbindelser med lite boltpress, for eksempel plastflenser og flenser av glass

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier

   

  100% Ren PTFE (Polytetrafluoroethylene)

  100% ren PTFE, også kalt ubehandlet PTFE. Tilgjengelig i plater eller på rull i en rekke tykkelser. Benyttes som glideunderlag eller pakninger. Vi anbefaler bruk av modifisert PTFE da dette er et alternativ med bedre egenskaper, men ved enklere applikasjoner kan ubehandlet PTFE benyttes.