×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • KLINGER soft chem

  KLINGER soft chem

  Klinger soft-chem er en ren, ekspandert PTFE pakning som er fremstilt for bruk i flensforbindelser der man trekker til med lavt boltemoment.
  Strukturen på pakningen er slik at den tåler høy belastning og har høy motstand mot å sige ved høy temperatur. Klinger soft-chem er basert på ren PTFE og benyttes hovedsakelig for å tette flensforbindelser av plast eller med glassbelegg, men denne kan utmerket benyttes på tradisjonelle stålflenser.
  Klinger Soft-chem er næringsmiddelgodkjent.

  Se mer informasjon på www.klinger.co.at

   

  Egenskaper:
  – Kjemikaliepakningen i forbindelser med lite boltpress, for eksempel plastflenser og flenser av glass

   

  Bruksområder:
  – Oljer
  – Vann
  – Drivstoff
  – Alkoholer
  – Syrer
  – Hydrokarboner
  – Kjølemedier