×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Fyrewrap® LT matte

  Fyrewrap® LT matte

  Fyrewrap LT er et nytt matteprodukt i fra Unifrax, og er en videreutvikling av Fyrewrap S matten.
  Produktet gir, som sin forgjenger, også fordeler som mindre vekt på isolasjonssystemer som det er naturlig å sammenligne med. Sammensetningen av produktet er utviklet for å øke løseligheten i kroppsvæsker og er i overensstemmelse med Europeiske normer under note Q av EU direktiv 67/548/EEC og TRGS905.
  Produksjonsmetoden til Fyrewrap LT matten er forbedret og den inneholder derfor mindre ”shots” i forhold til Fyrewrap S matten. Dette gir egenskaper som høyere mekanisk styrke og lavere termisk konduktivitet i alle temperaturområder.

   

  Disse egenskapene kan man dra fordel av:
  – Redusere isolasjonstykkelse- og vekt
  – Redusere energitap
  – Redusere temperatur på kald side av en isolasjonsløsning
  – Mekanisk sterkere
  – Støver mindre

   

  Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper. FyreWrap LT matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede om produktet blir vått eller fuktig, og tørker igjen.

   

  FyreWrap LT matte benyttes som passiv brannsikring for en rekke brannklassifiserte konstruksjonsløsninger og systemer. Dette gjelder systemer som er designet for å kunne motstå både cellulose-, hydrokarbon- og jet- branner. Lettvekts-systemer som er fleksible og enkle å installere, gir lavere installasjonskostnader og vektreduksjoner som merkes.

   

  Produkttype:
  – FyreWrap LT matte er tilgjengelig med og uten vannavstøtende impregnering (WR)
  – Begge versjonene leveres med forskjellige typer foliering.

   

  Egenskaper:
  – AES fiberbasert fleksibelt og lett formbart isolasjonsprodukt.
  – Høy temperaturmotstand
  – Lav varmeledning
  – Lav vekt
  – Utmerket motstandsdyktighet mot termisk sjokk

   

  Bruksområder:
  – Isolasjon
  – Tetning