×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Matter – Papir – Filt

  Matter – Papir – Filt

  BAGGES leverer produkter fra Unifrax som er en ledende produsent av høytemperatur isolasjonsprodukter. Insulfrax/Isofrax er det registrerte varemerket til Unifrax Ltd for deres produkter fremstilt av Insulfrax/Isofrax AES fiber (jordalkalisk silikat ull).

  Dette blandes med spesielt utvalgte uorganiske og organiske bindemidler, alt etter sin produktform. Insulfrax/Isofrax AES-fiber danner grunnlaget for hele familien av Insulfrax/Isofrax produkter. Som en verdensleder i produksjon av AES fiber, kan Unifrax Ltd levere et meget omfattende utvalg av fiber. Disse blir optimalisert for å dekke et bredt spekter av applikasjoner.

  De fleste Insulfrax/Isofrax-produkter er temperaturklassifisert for +1200 °C. Produktene er i samsvar med EU-direktiv 97/69 EF og er fritatt for klassifisering, emballering og merking som farlige stoffer.

  Dette er fleksible og lett formbare isolasjonsprodukter. De har høy temperaturmotstand, lav varmeledning, er lette i vekt og har utmerket motstandsdyktighet mot endringer i temperatur. Matter, papir og filt brukes som isolasjon og tetningsmaterialer i glass-, keramikk-, metallurgisk- og prosessindustrien. Generelle bruksområder er som varme- og lydisolerende materialer, applikasjoner for passiv brannsikring og som pakningsmateriale.

  Insulfrax® LTX Matte

  Insulfrax LTX er et nytt matteprodukt i fra Unifrax, og er en videreutvikling av Insulfrax S matten. Produktet gir, som sin forgjenger, også fordeler som mindre vekt på isolasjonssystemer som det er naturlig å sammenligne med. Sammensetningen av produktet er utviklet for å øke løseligheten i kroppsvæsker og er i overensstemmelse med Europeiske normer under note Q av EU direktiv 67/548/EEC og TRGS905.

  Produksjonsmetoden til Insufrax LTX matten er forbedret og den inneholder derfor mindre ”shots” i forhold til Insulfrax S matten. Dette gir egenskaper som høyere mekanisk styrke og lavere termisk konduktivitet i alle temperaturområder.

   

  Disse egenskapene kan man dra fordel av:

  – Redusere isolasjonstykkelsen- og vekt
  – Redusere energitap
  – Redusere temperatur på kald side av en isolasjonsløsning
  – Mekanisk sterkere
  – Støver mindre

   

  Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper. Insulfrax LTX matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede om produktet blir vått eller fuktig, og tørker igjen.

   

  Produkttyper:
  – Insulfrax LTX matte er tilgjengelig med og uten vannavstøtende impregnering (WR)
  – Begge versjonene leveres med forskjellige typer foliering

   

  Egenskaper:
  – AES fiberbasert fleksibelt og lett formbart isolasjonsprodukt
  – Høy temperatur motstand
  – Lav varmeledning
  – Lav vekt
  – Utmerket motstandsdyktighet mot termisk sjokk

   

  Bruksområder:
  – Isolasjon
  – Tetning

   

  Isofrax® 1400°C matte

  Isofrax 1260°C matte er et lettvekts, fleksibelt og AES-fiberbasert uorganisk produkt. I noen sammenhenger har man behov for produkter som er mer stabile i ekstremt høye temperaturer. Siden produktet har et smeltepunkt på over 1500°C, er det egnet på områder der andre typer isolasjonsmateriale må gi tapt. Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper.

  Isofrax 1400°C matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede selv om produktet blir vått eller fuktig og tørker igjen.

  Isofrax 1400°C matte beholder den mekaniske styrken, fleksibiliteten og de termiske egenskapene i mange miljøer, og under svært vanskelige driftsforhold.

   

  Egenskaper:
  – Stabilt i ekstremt høye temperaturer
  – Siden produktet har et smeltepunkt på over 1500°C er det egnet på områder der andre typer isolasjon må gi tapt.

   

  Insulfrax® papir

  Insulfrax papir produkter er produsert av AES fiber. De er mikset med spesielt utvalgte organiske bindemidler for å gi et fleksibelt produkt med gode isolasjonsegenskaper. Avansert produksjonsteknologi ivaretar en stabil struktur og dimensjonsstabilitet, lav termisk konduktivitet, jevn strukturer i overflaten og gode mekaniske egenskaper.

  Insulfrax papir er tilgjengelig i en rekke forskjellige tykkelser og lengder. Lett å kutte til og forme.

   

  Bruksområder:
  – Isolasjon
  – Tetning
  – Pakning

   

  Isofrax® 1260°C papir

  Isofrax 1260°C papir produkter er produsert av Isofrax AES fiber, mikset med spesielt utvalgte organiske bindemidler for å gi et fleksibelt produkt med gode isolasjonsegenskaper. Avansert produksjonsteknologi ivaretar en stabil struktur og dimensjonsstabilitet, lav termisk konduktivitet, jevn strukturer i overflaten og gode mekaniske egenskaper.

  Isofrax 1260°C papir er tilgjengelig i en rekke forskjellige tykkelser og lengder. Lett å kutte til og forme. Ikke brennbart materiale.

   

  Egenskaper:
  – Høy temperaturstabilitet
  – God håndteringsstyrke
  – Lav vekt
  – Utmerket fleksibilitet
  – Lett å pakke inn, klippe og forme

   

  Bruksområder:
  – Høytemperatur pakninger og tetninger
  – Støpeblokker
  – Varmeskjold i bilindustrien
  – Smeltet metall
  – Isoleringsbeskyttelse for stenger i stålproduksjon

   

  Insulfrax® brannfugebånd

  Insulfrax brannfugebånd er et produkt produsert av Insulfrax papir. Dette produktet kommer i forskjellige bredder, tykkelser og lengder. Det har en dobbeltsidig tape på ene siden som gjør monteringen enkel.

   

  Bruksområder:
  – Brannsikker pakning

   

  Insulfrax® filt

  Insulfrax Filt er laget av Insulfrax AES fiber blandet med spesielt utvalgte organiske bindemidler for å gi optimal kombinasjon av fleksibilitet og styrke. Beroende på tykkelsen leveres filten på rull eller ark.

   

  Egenskaper:
  – Tilgjengelig i standard og vannavstøtende versjon
  – Bruksområder
  – Isolasjon
  – Tetning
  – Pakning

   

  Isofrax® 1260°C filt

  Isofrax 1260°C filt er en fleksibel filt produsert av Isofrax AES fiber og høytemperatur bindemiddel.

   

  Egenskaper:
  – Stabilt i ekstremt høye temperaturer
  – Siden produktet har et smeltepunkt på over 1500°C er det egnet på områder der andre typer isolasjon må gi tapt

   

  Bruksområder:
  – Isolasjon
  – Tetning
  – Pakning