×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Isofrax® 1400°C matte

  Isofrax® 1400°C matte

  Isofrax 1260°C matte er et lettvekts, fleksibelt og AES-fiberbasert uorganisk produkt. I noen sammenhenger har man behov for produkter som er mer stabile i ekstremt høye temperaturer. Siden produktet har et smeltepunkt på over 1500°C, er det egnet på områder der andre typer isolasjonsmateriale må gi tapt. Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper.

  Isofrax 1400°C matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede selv om produktet blir vått eller fuktig og tørker igjen.

  Isofrax 1400°C matte beholder den mekaniske styrken, fleksibiliteten og de termiske egenskapene i mange miljøer, og under svært vanskelige driftsforhold.

   

  Egenskaper:
  – Stabilt i ekstremt høye temperaturer
  – Siden produktet har et smeltepunkt på over 1500°C er det egnet på områder der andre typer isolasjon må gi tapt.