×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Teknisk Informasjon Tekniske Data

  Her finnes annen relevant informasjon som sammenligningstabell for forskjellige typer elektriske isolasjonsplater, dimensjonstabeller for elektrisk isolerte skrueforbindelser e.t.c.

  Dimensjonstabell, elektrisk isolerte skrueforbindelser

  Sammenligningsskjema

  Her ser du de ulike tekniske verdiene til ulike materialer sammenliknet opp mot hverandre.

  Har du noen spørsmål så ta kontakt med oss.