×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • BAGGES ARAMIDFIBERDUKER

  Garnet i BAGGES aramidfiberduker (CAF) har en kjerne av glassfiber som er utvendig mantlet med aramidfiber.

  Denne kombinasjon tillater kortvarig temperaturpåkjenninger opp til 700°C. Dette er høyere enn hva som tolereres for ren aramidfiber.

  Aramidfiber smelter eller drypper ikke, men ved langvarig bruk i temperaturer over 425°C vil aramidfiber forkulle.

  Aramidfiber omtales ofte som kevlar.

   

  Fibrene har:
  – Høy spesifikk styrke
  – Stor slitasjebestandighet
  – Lav gjennomtrengelighet av skarpe gjenstander
  – Høy støtstyrke
  – God vibrasjonsdemping

   

  BAGGES aramidfiberduker er kjemisk bestandig mot de fleste syrer, alkalier, løsningsmidler og andre korrosive væsker.

   

  Eksempel på krav til duken kan være:
  – Intensiv varmestråling
  – Sprut fra flytende metall og slagg
  – Flammer eller bluss og gnister
  – Varme og mekanisk slitasje