×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • VAG LUFTEVENTILER

  VAG lufteventiler for vannbehandling, kraftstasjoner, vannforsyning og renseanlegg. Benyttes for å slippe luft ut av eller inn i røret ved fylling eller drenering. Lufteventiler brukes også for å kontrollere luftlommer (‘Air Pockets’) i røret som kan oppstå under trykkslag eller endring av mengde og trykk. Lufteventiler finnes med flottør i enkle eller doble kamre eller med fjær.

  VAG DUOJET

  VAG DUOJET lufteventil er med et enkeltkammer og flottør som utfører tre ulike operasjoner. Den lufter både ut og inn, samt ventilerer under operasjon. Ventilen kan også påmonteres ‘Anti-Surge’ system, som er en sofistikert enhet som motvirker trykkslag og trykksvingninger som kan oppstå når pumpe stopper. Enheten kan faktisk erstatte dagens løsning med buffertanker og eget rørarrangement.
  Ventilen har også en kapasitet som er mye bedre enn lufteventiler med doble kamre som både er kostbare og plasskrevende. Eksempelvis kan vi erstatte en lufteventil med doble kamre DN150 med en VAG DUOJET DN80.

  Produktinformasjon VAG DUOJET® Air Valve