×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • VAG TILBAKESLAGSVENTILER

  VAG Armaturen tilbyr et bredt utvalg av tilbakeslagsventiler for overføringsledninger, vannverk, høydebassenger, dammer, kraftverk og renseanlegg. Design som skråsete-, kule-, klaff- eller membran-tilbakeslagsventil er de mest brukte. Hvilken modell som passer for de ulike systemene avhenger av prosessen og hvilken funksjon man ønsker.
  Ta gjerne kontakt for konsultasjon.

  VAG SKR

  VAG SKR er en skrå-sete tilbakeslagsventil som kalles ‘Slanted Seat Tilting Disc’. Denne kan benyttes med bare klaff (‘Free Swing Check’) eller med demperenhet, da kalles den ‘Non Slam Tilting Disc’.
  Med demperenheten er denne ventilen svært sofistikert og kan være en problemløser for trykkslag som kan oppstå i et anlegg. Ventilen er best brukt i vannbehandling, kraftstasjoner og vannforsyning.
  VAG kan også tilby andre løsninger med arm og lodd, eventuelt med hydraulisk styring. Men designet blir da annerledes. Hvilken som passer best avhenger av prosessen.

  Produktinformasjon VAG SKR Slanted Seat Tilting Disk Check Valve

  VAG KRV kuletilbakeslagsventil

  VAG KRV Kuletilbakeslagsventil er mest brukt i vannbehandling og i renseanlegg. Ventilen er innvendig og utvendig belagt med 250 mµ epoksy, tilgjengelig i både flenser og gjenger.

  VAG TOP STOP membran tilbakeslagsventil

  VAG TOP STOP er en myktettende membran tilbakeslagsventil med intern flytende guide for myk og skånsom lukking. Dette gir en optimal sikkerhet mot trykkstøt. Ventilen kan monteres både i vertikale og horisontale ledninger.