×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Bakelitt plater

  Bakelitt plater

  Bakelitt er et av de  eldste, og mest kjente begrepene for elektrisk isolerende materialer. Platene er bygd opp som et laminat bestående av fenolimpregnert papir. Bakelittplater er mekanisk robuste, og velegnet som konstruksjonsmateriale i maskin- og apparattilvirkning. Leveres i kvaliteter for både lav- og høyspenningsanlegg. Temperaturindeks opp til +120°C. Tilgjengelig i hele plater eller ferdig […]

  Papirbakelitt

  Papirbakelitt

  Bakelitt er en termoplast hvor bindemiddelet består i en kondenseringsprosess av formaldehyd og fenol. Forskjellige tilsetningsstoffer kunne tillegges for å gi produktene ulike egenskaper og et utrolig bredt anvendelsesområde. Bakelitt ble markedsført som «The Material of A Thousand Uses», noe som faktisk ikke var en overdrivelse. På det mer tekniske området så ble bakelitt brukt […]

  BAGGES TMS

  BAGGES TMS

  BAGGES TMS rør er basert på samme basismateriale som Bagges SMS plater (Mica – Muscovite med silikon bindemiddel). Dette isolasjonsproduktet har svært gode elektriske isolasjonsegenskaper, også på høyspentapplikasjoner og tåler svært høy temperatur sammenlignet med glassfiberarmerte produkter. Benyttes ofte for eksempel på ovnskonstruksjoner for å isolere bolteforbindelser eller på høyspent generatorer og motorer. Temperaturindeks: +500°C. […]

  BAGGES SPP-1

  BAGGES SPP-1

  Prisgunstige bakelittplate som tåler høy mekanisk belastning. Anvendes som konstruksjonsmateriale i maskin- og apparattilvirkning. Ypperlig som over- og underlagsplater ved boring. Stansbar opp til 2mm tykkelse ved romtemperatur. Moderate elektriske egenskaper. Ved normal luftfuktighet kan materialet brukes i lavspenningsanlegg. Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 X og IEC 60893 PF CP 201. Temperaturindeks:  +120°C. […]

  Bomullsbakelitt

  Bomullsbakelitt

  Bakelitt er en termoplast hvor bindemiddelet består i en kondenseringsprosess av formaldehyd og fenol. Forskjellige tilsetningsstoffer kunne tillegges for å gi produktene ulike egenskaper og et utrolig bredt anvendelsesområde. Bakelitt ble markedsført som «The Material of A Thousand Uses», noe som faktisk ikke var en overdrivelse. På det mer tekniske området så ble bakelitt brukt […]

  BAGGES TGE-1

  BAGGES TGE-1

  BAGGES TGE-1 rør er basert på glassfiber med epoxy bindemiddel (halogenfritt). Høye elektriske isolasjonsverdier og stor mekanisk styrke selv når produktet påvirkes av fuktighet. Rørene tilsvarer normene Nema LI-1 G-10 og EP GC 21. Temperaturindeks: +140°C. Mer informasjon kommer.

  BAGGES SPP-2

  BAGGES SPP-2

  Konstruksjonsmateriale i elektriske apparater, skinnebærere, skilleplater og dekkmaterialer. Det er den mekanisk sterkeste av våre bakelittplater, som har tilstrekkelig gode elektriske egenskaper til isolasjon i lavspenningskonstruksjoner. Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 XX og IEC 60893 PF CP 201. Temperaturindeks: +120°C. Mer informasjon i linken under.

  BAGGES TGE-2

  BAGGES TGE-2

  BAGGES TGE-2 rør har svært gode elektriske og mekaniske egenskaper. Rørene er basert på glassfiber og epoxybindemiddel. Ekstremt høy mekanisk styrke, selv ved høye temperaturer.  Meget god kjemikalieresistens. Er ofte benyttet til konstruksjons og isolasjonsformål for eksempel i større roterende maskineri. Rørene tilsvarer normene Nema LI-1 G-11 og EP GC 22. Temperaturindeks: +180°C. Mer informasjon […]

  Glass matte polyester GPO-3

  Glass matte polyester GPO-3

  En kombinasjon av glassfibermatter og polyester laminert i lavt trykk, gir et svært anvendelig alternativ mellom bakelitt og glass epoxy. God mekanisk styrke, flammeresistens og lite røykdannelse, gjør denne kvaliteten til et standardvalg for flamme –og lysbueresistent elektrisk isolasjon. Materialet egner seg veldig godt til maskinering, og blir i dag utbredt brukt innenfor temperaturklasse F […]

  BAGGES SPP-MM

  BAGGES SPP-MM

  Bakelittplate der overflaten er belagt med grå melamin som sikrer at overflaten er rissefast og krypstrømsbestandig. Typiske anvendelser er som frontplater, skinneholdere i elektriske fordelingsanlegg, i platekapslede anlegg, skilleplater, bak- og montasjeplater. Tilstrekkelig gode elektriske egenskaper til isolasjon i lavspenningskonstruksjoner. Selvslukkende overflate ved tykkelser over 8 mm. Platene er ikke normert. Grunnmaterialet er etter Nema […]

  BAGGES TGM

  BAGGES TGM

  BAGGES TGM rør brukes ofte til elektriske, mekaniske og elektroniske konstruksjoner. Rørene er basert på glassfiber og melaminbindemiddel. Høy gnist- og krypstrømsfasthet. Gode egenskaper i forbindelse med flammepåvirkning. Selvslukkende og halogenfritt. Rørene tilsvarer normene Nema LI-1 G-5 og MF GC 21. Temperaturindeks: +130°C. Mer informasjon i linken under.

  Canvas bakelitt plater

  Canvas bakelitt plater

  Canvasbakelitt betegnes ofte også som turbax, bomullsbakelitt eller vevbakelitt. Platene er bygd opp som et laminat bestående av fenolimpregnert bomullsvev. Canvasbakelittplaten er mekanisk robust, og velegnet som konstruksjonsmateriale i maskin- og apparattilvirkning. Temperaturindeks opp til +120°C. Tilgjengelig i hele plater eller ferdig maskinerte komponenter.

  BAGGES TPP

  BAGGES TPP

  BAGGES TPP rør benyttes ofte i forbindelse med mekaniske og elektriske tilpasninger i lavspentkonstruksjoner. Rørene er bygd opp som et laminat bestående av fenolimpregnert papir. Gode elektriske egenskaper ved normal relativ luftfuktighet. Rørene tilsvarer normene Nema LI-1 XX og PF CP 21. Andre kvaliteter som har litt andre mekaniske og elektriske egenskaper kan også leveres […]

  Glass epoxy G-10 og G-11

  Glass epoxy G-10 og G-11

  Når kravet til svært høy styrke og de høyeste isolasjonsegenskapene kommer på banen, så er glass epoxy løsningen for de fleste applikasjoner innenfor temperaturklasse H (180°C). De øvrige platekvalitetene har høyere vannopptak enn glass epoxy, noe som gjør denne kvaliteten til et naturlig valg i miljøer som blir utfordret av fukt. Prisforskjellen mellom G.10 og […]

  BAGGES SCP

  BAGGES SCP

  Canvasbakelitt, også kalt tekstilbakelitt, er fortrinnsvis for mekanisk anvendelse. Typisk brukt til lagerforinger og tannhjul. Slagfast, mekanisk slitesterk, støydempende, lav friksjon. Har moderate elektriske verdier. Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 L og IEC 60893 PF CC 201. Temperaturindeks:  +120°C. Mer informasjon i linken under.

  BAGGES WAPP

  BAGGES WAPP

  BAGGES WAPP skiver er produsert av BAGGES SPP plater. Se teknisk informasjon for disse platene for mer informasjon. Temperaturindeks: +120°C.

  Glass Silikon – G7

  Glass Silikon – G7

  Hvis temperaturen overstiger klasse H (180°C) så vil epoxy-laminerte plater overstige sin klassifisering. Løsningen ligger i å benytte plater som har et bindemiddel som ikke dekomponerer, og som ivaretar sin iboende styrke. Ved å bruke høytemperatur silikon bindemiddel i laminatet vil disse platene kunne benyttes helt opp i 210°C kontinuerlig. G.7 platene har nesten like […]

  BAGGES SCP-HP

  BAGGES SCP-HP

  Canvasbakelitt som er forsterket med et finere bomullsvev. Spesielt velegnet til mindre konstruksjonsemner, der man har høy mekanisk belastning og slitasje. Kan bearbeides til finere toleranser og mindre overflateruhet. Platene tilsvarer normene Nema L-1 L  og PF CC 201. Temperaturindeks:  +120°C. Mer informasjon kommer

  BAGGES WACP

  BAGGES WACP

  BAGGES WACP skiver er produsert av BAGGES SCP plater. Se teknisk informasjon for disse platene for mer informasjon. Temperaturindeks: +120°C

  Glassmatte polyesterplater

  Glassmatte polyesterplater

  Plater for elektriske og mekaniske applikasjoner. Platene består av en eller flere glassfibermatter som er tilsatt polyesterharpiks og presset under lavt trykk. Utmerket stabilitet i elektriske egenskaper selv under forhold med høy fuktighet. Gode mekaniske verdier ved moderate temperaturer. Temperaturindeks opp til +220°C. Tilgjengelig i hele plater eller ferdig maskinerte komponenter.

  BAGGES WAGE-HP

  BAGGES WAGE-HP

  BAGGES WAGE-HP skiver er produsert av BAGGES SGE-HP plater. Se teknisk informasjon for disse platene for mer informasjon. Temperaturindeks: +180°C.

  BAGGES SGMP

  BAGGES SGMP

  Glassmatte polyester plater som er selvslukkende og krypstrømsikre for elektriske og mekaniske bruksområder. Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 GPO 3 og IEC 60893 UP GM 203. Temperaturindeks:  +155°C. Mer informasjon i linken under.

  BAGGES WAMS

  BAGGES WAMS

  BAGGES WAMS skiver er produsert av BAGGES SMS plater. Se teknisk informasjon for disse platene for mer informasjon. Temperaturindeks: +500°C.

  Glass Melamin G-5

  Glass Melamin G-5

  Glass melamin G-5 benyttes ofte i rørproduksjon, og gir et hardt og stivt laminat som er meget dimensjonsstabilt og godt egnet til maskinering. Materialet har god bestandighet overfor flammepåvirkning, er selvslukkende og halogenfritt.

  Glass Epoxy plater

  Glass Epoxy plater

  Høytrykkslaminat som består av flere lag epoxyimpregnert glassfiberduk. Platene benyttes dersom krav til mekaniske og elektriske egenskaper er store. Har ofte også svært gode mekaniske egenskaper ved svært lave temperaturer. Temperaturindeks opp til +180°C. Tilgjengelig i hele plater eller ferdig maskinerte komponenter.

  BAGGES ROGE-1

  BAGGES ROGE-1

  BAGGES ROGE-1 er bolt eller gjengestag produsert av glassfiberarmert epoxybundet materiale. Kan også leveres produsert av andre forskjellige BAGGES SGE eller BAGGES SGMP kvaliteter. Temperaturindeks: +180°C.

  Mica silikon

  Mica silikon

  Mica er et silicat mineral som utvinnes fra gruvedrift hovedsakelig fra Russland og Asia. Tynne lameller kan lamineres med silikon bindemiddel og danner et produkt som er en ypperlig isolator helt oppe i 500°C kontinuerlig temperatur. Muscovite mica er den mest vanlige kvaliteten, og er i hovedsak grunnlag for vårt plate -og rørsortiment. Fordelen med […]

  BAGGES SGE-1

  BAGGES SGE-1

  Glass Epoxyplater med svært gode elektriske og mekaniske egenskaper ved moderate temperaturer. Beholder disse egenskapene også ved høy luftfuktighet. Brukes ofte i elektronikk og elektroteknisk industri. Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 G-10 og IEC 60893 EP GC 202. Vi leverer også kvaliteter som tilsvarer Nema LI-1 FR4 og FR5, IEC 60893 EP GC […]

  BAGGES SGE-HP

  BAGGES SGE-HP

  Glass epoxyplater som overgår det meste av det man finner av termoplaster når det gjelder mekaniske og elektriske egenskaper ved høye temperaturer. BAGGES SGE-HP har også et fortrinn med svært gode krypstrømsegenskaper (CTI600 – KC600). Platene imøtekommer kravene i NEMA LI 1 G-11 og IEC 60893 EP GC 203/308. UL94 VO fra 8mm og oppover. […]

  Fiber sement

  Fiber sement

  Fiber sement plater er en gruppe som skiller seg fra de laminerte platene, ved at disse produktene blir støpt fra en sammenblandet masse. Produktene var i utgangpunktet hovedsakelig tenkt brukt i termiske prosesser, men på grunn av sine svært gode elektrisk isolerende egenskaper så har de en bred anvendelse som isolator. Det er viktig å […]

  Mica silikon plater

  Mica silikon plater

  Høytrykkslaminat som består av flere lag silikonimpregnert micapapir. Platene brukes ofte i sammenhenger hvor svært gode elektriske isolasjonsegenskaper kombinert med høy temperaturindeks er nødvendig.  I tilegg har materialet gode egenskaper som lav permeabilitet mot høyfrekvente bølger (mikrobølger). Vi lagerfører mica basert på muskovitt (Muscovite) mica (500°C), men kan også levere andre alternativer mica med høyere […]

  BAGGES SMS

  BAGGES SMS

  Dette er en mica silikonplate. Det er en høytemperatur elektrisk isolasjonsplate med høy temperaturindeks som også egner seg godt i høyspentapplikasjoner. Platene oppfyller også følgende normer (brannmotstand): UL94 VO, BS 476 part 1, NBN 21-203 A1, NFF 16 101 u. 102  MO. u.FO. I tilegg følgende normer for toksisitet: CEI2037/85 index 0,16 (very low optic […]

  Høytemperatur Elektriske Isolasjonsstrømper

  Høytemperatur Elektriske Isolasjonsstrømper

  Vidaflex isolasjonsstrømper er en produktserie med svært gode elektriske isolasjonskarakteristikker også ved høye temperaturer. De fleste typene har flettet eller strikket forsterkning. Isolasjonsstrømpen påføres deretter en coating eller impregnering som gir produktet sin egenart. Produktene benyttes i alt fra hvitevarer til lysarmaturer, oppvarmingsprodukter, bilindustri med mer. Andre kvaliteter enn de som er tatt med her kan også […]

  Fiber Sement plater

  Fiber Sement plater

  Fiber Sement plater er støpte plater som leveres i forskjellige kvaliteter. Brukes til krevende applikasjoner med for eksempel høy temperatur, og hvor forhindring av varmetransport er ønskelig. Tilgjengelig i hele plater eller ferdig maskinerte komponenter.  De forskjellige kvalitetene kan ha forskjellige kombinasjoner av fibertyper og bindemiddel (sement) for å optimalisere egenskapene til forskjellige bruksområder.

  BAGGES SFC-1

  BAGGES SFC-1

  Dette er en fiber/sementplate som er et ideelt materiale for benyttelse i for eksempel i gnistkasser (arc chute). Det benyttes i dag i transportsektoren (tog, T-bane, Trikk) og i apparat/koplingsanlegg i mange land. Kan også leveres vannglasslakkert eller silikonimpregnert for å redusere fuktighetsopptak i materialet. Temperaturindeks: +230°C. Mer informasjon i linken under.

  Bånd, Duk og Laminater

  Bånd, Duk og Laminater

  Bånd, duk og laminater er produkter som i hovedsak benyttes innenfor elektroteknisk industri innenfor kraftproduksjon og distribusjonsprodukter som for eksempel vannkraftgeneratorer og transformatorer. Ta kontakt for informasjon om flere produktvarianter.

  BAGGES SFC-2

  BAGGES SFC-2

  Dette er den mest velutviklede materialkvaliteten på fiber/sementbasis. Materialet innehar gode termiske egenskaper og kan utsettes for meget høye temperaturer kontinuerlig. Bagges SFC-2 benyttes til elektriske og termiske isolasjonsformål som for eksempel i forbindelse med ovnskonstruksjoner i industrien. Temperaturindeks: +700°C. Mer informasjon i linken under.

  Teknisk Informasjon Tekniske Data

  Her finnes annen relevant informasjon som sammenligningstabell for forskjellige typer elektriske isolasjonsplater, dimensjonstabeller for elektrisk isolerte skrueforbindelser e.t.c.

  Kork (Transformatorkork)

  Kork (Transformatorkork)

  Dette er en neopren korkplate. Den kan leveres i mange forskjellige kvaliteter avhengig av hvilket bruksområde materialet skal benyttes til. Som det fremgår av en av betegnelsene som ofte benyttes på denne typen produkt (transformatorkork) er dette et produkt som har egenskaper som gjør det egnet i transformatorapplikasjoner.

  Klinger NE32

  Klinger NE32

  KLINGER neoprenkork NE 32 er basert på kork og neoprengummi. Også kalt transformatorkork. Et enkelt og rimelig alternativ som benyttes blant annet mot olje, hydrokarboner og vann. Gode tetningsegenskaper ved lavt tiltrekkingsmoment på flensboltene. Kork plater/pakninger er også tilgjengelig med nitrilgummi. Temperaturindeks: +110°C. Mer informasjon i linken under.

  Produktkatalog Elektrisk Isolasjon

  Produktkatalog Elektrisk Isolasjon

    BAGGES AS har mange ulike produkter for isolasjon med svært gode elektriske isolasjonskarakteristikker. Vi har både plater, rør, skiver, strømper, duker m.m I denne katalogen har vi samlet alle våre produkter innen denne gruppen. Last den gjerne ned, og har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss. Produktkatalog Elektrisk isolasjon […]