×

Har du spørsmål?

Tlf: +47 64 83 50 00
Epost: post@bagges.no

Produkter:

 • Papirbakelitt

  Papirbakelitt

  Bakelitt er en termoplast hvor bindemiddelet består i en kondenseringsprosess av formaldehyd og fenol. Forskjellige tilsetningsstoffer kunne tillegges for å gi produktene ulike egenskaper og et utrolig bredt anvendelsesområde. Bakelitt ble markedsført som «The Material of A Thousand Uses», noe som faktisk ikke var en overdrivelse. På det mer tekniske området så ble bakelitt brukt […]

  Bomullsbakelitt

  Bomullsbakelitt

  Bakelitt er en termoplast hvor bindemiddelet består i en kondenseringsprosess av formaldehyd og fenol. Forskjellige tilsetningsstoffer kunne tillegges for å gi produktene ulike egenskaper og et utrolig bredt anvendelsesområde. Bakelitt ble markedsført som «The Material of A Thousand Uses», noe som faktisk ikke var en overdrivelse. På det mer tekniske området så ble bakelitt brukt […]

  Glass matte polyester GPO-3

  Glass matte polyester GPO-3

  En kombinasjon av glassfibermatter og polyester laminert i lavt trykk, gir et svært anvendelig alternativ mellom bakelitt og glass epoxy. God mekanisk styrke, flammeresistens og lite røykdannelse, gjør denne kvaliteten til et standardvalg for flamme –og lysbueresistent elektrisk isolasjon. Materialet egner seg veldig godt til maskinering, og blir i dag utbredt brukt innenfor temperaturklasse F […]

  Glass epoxy G-10 og G-11

  Glass epoxy G-10 og G-11

  Når kravet til svært høy styrke og de høyeste isolasjonsegenskapene kommer på banen, så er glass epoxy løsningen for de fleste applikasjoner innenfor temperaturklasse H (180°C). De øvrige platekvalitetene har høyere vannopptak enn glass epoxy, noe som gjør denne kvaliteten til et naturlig valg i miljøer som blir utfordret av fukt. Prisforskjellen mellom G.10 og […]

  Glass Silikon – G7

  Glass Silikon – G7

  Hvis temperaturen overstiger klasse H (180°C) så vil epoxy-laminerte plater overstige sin klassifisering. Løsningen ligger i å benytte plater som har et bindemiddel som ikke dekomponerer, og som ivaretar sin iboende styrke. Ved å bruke høytemperatur silikon bindemiddel i laminatet vil disse platene kunne benyttes helt opp i 210°C kontinuerlig. G.7 platene har nesten like […]

  Glass Melamin G-5

  Glass Melamin G-5

  Glass melamin G-5 benyttes ofte i rørproduksjon, og gir et hardt og stivt laminat som er meget dimensjonsstabilt og godt egnet til maskinering. Materialet har god bestandighet overfor flammepåvirkning, er selvslukkende og halogenfritt.

  Mica silikon

  Mica silikon

  Mica er et silicat mineral som utvinnes fra gruvedrift hovedsakelig fra Russland og Asia. Tynne lameller kan lamineres med silikon bindemiddel og danner et produkt som er en ypperlig isolator helt oppe i 500°C kontinuerlig temperatur. Muscovite mica er den mest vanlige kvaliteten, og er i hovedsak grunnlag for vårt plate -og rørsortiment. Fordelen med […]

  Fiber sement

  Fiber sement

  Fiber sement plater er en gruppe som skiller seg fra de laminerte platene, ved at disse produktene blir støpt fra en sammenblandet masse. Produktene var i utgangpunktet hovedsakelig tenkt brukt i termiske prosesser, men på grunn av sine svært gode elektrisk isolerende egenskaper så har de en bred anvendelse som isolator. Det er viktig å […]

  Høytemperatur Elektriske Isolasjonsstrømper

  Høytemperatur Elektriske Isolasjonsstrømper

  Vidaflex isolasjonsstrømper er en produktserie med svært gode elektriske isolasjonskarakteristikker også ved høye temperaturer. De fleste typene har flettet eller strikket forsterkning. Isolasjonsstrømpen påføres deretter en coating eller impregnering som gir produktet sin egenart. Produktene benyttes i alt fra hvitevarer til lysarmaturer, oppvarmingsprodukter, bilindustri med mer. Andre kvaliteter enn de som er tatt med her kan også […]

  Bånd, Duk og Laminater

  Bånd, Duk og Laminater

  Bånd, duk og laminater er produkter som i hovedsak benyttes innenfor elektroteknisk industri innenfor kraftproduksjon og distribusjonsprodukter som for eksempel vannkraftgeneratorer og transformatorer. Ta kontakt for informasjon om flere produktvarianter.

  Teknisk Informasjon Tekniske Data

  Her finnes annen relevant informasjon som sammenligningstabell for forskjellige typer elektriske isolasjonsplater, dimensjonstabeller for elektrisk isolerte skrueforbindelser e.t.c.

  Produktkatalog Elektrisk Isolasjon

  Produktkatalog Elektrisk Isolasjon

    BAGGES AS har mange ulike produkter for isolasjon med svært gode elektriske isolasjonskarakteristikker. Vi har både plater, rør, skiver, strømper, duker m.m I denne katalogen har vi samlet alle våre produkter innen denne gruppen. Last den gjerne ned, og har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss. Produktkatalog Elektrisk isolasjon […]