BAGGES AS støtter TV-aksjonen 2022.

Vi er med på å bidra til å forebygge livsfarlige sykdommer og sørge for behandling av pasienter i noen av verdens glemte kriser.

BAGGES AS gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse denne uka, og gir i den forbindelse kr. 100,- for hvert mottatte svar på undersøkelsen til årets TV-aksjon. Det ble en gave på kr. 4.000,- til Leger uten grenser. Lykke til med det fantastiske arbeidet dere gjør!