PASSIV BRANNBESKYTTELSE

BAGGES AS leverer passiv brannbeskyttelse til mange forskjellige applikasjoner, bestående av enten høytemperatur isolasjonsmatter, tekniske duker, paneler/plater eller en kombinasjon av disse.
Passiv brannbeskyttelse benyttes på mange forskjellige steder innen offshore, marin industri samt mange steder i landbasert industri.

BAGGES leverer en rekke forskjellige typer og varianter av høytemperatur isolasjonsmatter. Mange av disse er sertifiserte for bruk i forbindelse med offshore-installasjoner eller ombord på fartøyer.

Vi leverer også mange forskjellige tekniske duker til bruk ifm isolasjonsmatter.

Hvis det er ønskelig med isolasjonsmatter innsydd i en type teknisk duk, så kan vi også tilby skreddesydde løsninger for dette.

Vi lagerfører også sytråd og festemateriell til bruk ifm produksjon av passiv brannbeskyttelses-materiell.

BAGGES har vært en leverandør av passiv brannbeskyttelse til en rekke forskjellige offshore-installasjoner og fartøyer. Vi har jobbet med faget passiv brannbeskyttelse i langt over 20 år, og kjenner godt de forskjellige løsninger og teknologier. BAGGES kan derfor være en god sparringspartner når utfordringer oppstår, eller når det er ønskelig å utvikle nye varianter av passiv brannbeskyttelse.

Stor fleksibilitet og hurtig omstilling verdsettes høyt av våre kunder, i en hverdag som krever at nedetid i produksjonsprosesser er så kort som mulig. BAGGES kan tilby solide og anerkjente produkter, lagerførte varer og høy ekspertise på passiv brannbeskyttelse.