FAKTA OM BAGGES AS

 • Privateid familiebedrift som ble etablert allerede i 1894
 • 37 godt motiverte medarbeidere som kjennetegnes ved høy kundefokus og serviceinnstilling
 • Sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993 og ISO 14001 siden 2019
 • Langsiktige eiere og dyktige medarbeidere har ført til gode resultater og en solid økonomi
 • Forventet omsetning på rundt 230 mill NOK i 2024
 • Hovedkontor, lager og produksjon, på til sammen 4 000 m², ligger på Skedsmokorset (midtveis mellom Oslo sentrum og Oslo lufthavn)

VÅR FORRETNINGSIDÉ

BAGGES AS er en produksjons- og handelsbedrift som leverer kundetilpasset:

 • Termisk isolasjon
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Elektrisk isolasjon
 • Teknisk plast
 • Filtreringsduker
 • Ventiler
 • Pakninger
 • Peristaltiske pumper

Våre konkurransefortrinn er:

 • Inngående kompetanse om ulike bransjers og kunders spesifikke behov
 • Kundefokus, fleksibilitet, rask levering og konkurransedyktige betingelser
 • Presisjon og kvalitet i alle verdiskapende prosesser
 • Et nært og langsiktig samarbeid med våre hovedleverandører

Våre kunder er nasjonale og internasjonale service- og industribedrifter.

VÅRE VERDIER

 • Omtanke
  • Vi opptrer med respekt for mennesker og miljø.
  • Sikkerhet kommer alltid i første rekke, og vi trenger kolleger som tør og er villige til å bry seg.
  • Kortsiktige mål som «å spare tid» eller kostnader skal aldri gå foran våre ansattes behov for en trygg arbeidsplass, der HMS alltid skal være i fokus.
 • Mot
  • Vi har over 130 års fartstid. Det har vært mange utfordringer underveis, men disse har vært håndterbare med bakgrunn i vår evne og mot til å tenke nytt.
 • Samarbeid
  • Vi jobber som partnere, både internt og eksternt. På denne måten knytter vi sammen kompetanse, og skaper vinn-vinn-muligheter.
  • Vi lykkes fordi vi står sammen, respekterer hverandre og arbeider effektivt på tvers av våre avdelinger og i åpen dialog med kunder og leverandører.
 • Integritet
  • Vi opptrer med troverdighet og integritet på alle områder.
  • Vi utfordrer hverandre – på denne måten skaper vi kontinuerlig forbedring.