ELEKTRISK ISOLASJON

BAGGES AS har plater for de fleste elektriske isolasjonsformål, med varierte tekniske og mekaniske egenskaper. 

Noen eksempler der elektrisk isolasjon benyttes er: Ovnskonstruksjoner i smelteverksindustri, elektronikk- og elektronisk industri, kraftverksgeneratorer, annen type prosessindustri og som galvaniske skiller.

I tillegg til å være en elektrisk isolator benyttes disse platene også i konstruksjoner der man har behov for moderate termiske isolasjonsegenskaper. 

De fleste produktene samsvarer med spesifikasjonene i standardene NEMA L1 og IEC 60893. Kundenes behov er alltid varierte, og det er derfor et viktig satsningsområde for BAGGES å kunne tilby kundetilpassede løsninger. Vår CNC-styrte maskinpark er spesielt tilrettelagt for prosesser som ikke tilfører produktene fuktighet, noe som ellers ville kunne endret isolasjonsegenskapene for det ferdige produktet. 

Stor fleksibilitet og hurtig omstilling verdsettes høyt av våre kunder, i en hverdag som krever at nedetid i produksjonsprosesser er så kort som mulig. 

Generelt så kan man si at alle platekvaliteter består av en kombinasjon av et armeringsmateriale og et bindemiddel. Dette gir et stor utvalg av ulike produkter / egenskaper innen mekanisk, termisk og elektrisk isolasjonsevne, som løser de fleste utfordringer.