KlingerSil C-4408

Armert aramidfiberpakning med NBR bindemiddel

KLINGERSIL C-4408

Dette er en fiberpakning med stålarmering som tåler høyt overflatepress, og har høy egenstruktur.
KLINGERSIL C-4408 fungerer godt for generelle industrielle applikasjoner.

Den har aramidfibre bundet med NBR samt stålarmering, og er godt egnet for høy belastning.

Fordeler:

  • Forsterket fiberpakning som står bedre mot utblåsning.
  • På grunn av bedre egenstruktur har pakningen høyere sikkerhet.

Motstandsdyktig mot:

  • Vann, damp & gasser
  • Drivstoff, alkoholer & hydrokarboner
  • Oljer, smøremidler & kjølemidler

Dimensjoner på standard plater

Format 1000 x 1500mm
2000 x 1500mm
Tykkelse 0,5mm
1,0mm
1,5mm
3,0mm
Toleranse Tykkelse iht DIN 28091-1
Lengde ±50mm, Bredde ±50mm

 

Brosjyre og datablad