Sertifikatoversikt fra IACS

Classification societies – what, why and how?

International Association of Classification Societies (IACS) er en teknisk basert ikke-statlig organisasjon som i dag består av elleve medlemmer av marine klassifikasjonsselskaper.

Mer enn 90 % av verdens lastebærende skipstonnasje er dekket av klassifiseringsstandardene fastsatt av medlemsforeningene i IACS.

I følge IACS skal medlemmene blant annet anerkjenne sertifikater på tvers av medlemsmassen. Flere detaljer finnes i - Classification societies – what, why and how? som kan lastes ned her.