Skyvespjeldventiler for offshoreindustrien

Skreddersydde skyvespjeld-ventiler for offshoreindustrien i Nordsjøen

Stafsjö ventiler i Nordsjøen

Stafsjö MV skyvespjeld-ventil er tilgjengelig i en utførelse som tåler tøffe offshoreoperasjoner i Nordsjøen. Ventilen er skreddersydd for å kunne møte de strenge kravspesifikasjonene som kreves av norsk offshoreindustri.

Stafsjö Valves leverer ventiler innen de fleste sektorer av prosessindustrien. I flere tiår har produkter blitt utviklet for å tilfredsstille kravene fra kunder og industrielle markeder. Dette har gjort det mulig for Stafsjö å opparbeide seg unik erfaring og et produktspekter som er egnet for et bredt spekter av bruksområder. Når offshoreindustrien i Nordsjøen krevde isolasjonsventiler for mud-håndtering, kunne Stafsjö ta ytterligere noen skritt videre.

Det har vært et solid arbeid av alle i selskapet i alle deler av prosjekter, hele veien fra design, til innkjøp, verksted og logistikk. Og klienten utfordret oss i alle ledd. Det har vært veldig interessant å møte en så kunnskapsrik kunde. Nå har vi hevet kunnskapsnivået vårt ytterligere, og er i stand til å håndtere de fleste komplekse forespørsler og leveranser på markedet.

- Ulrika Björn, tidligere kvalitetssjef i Stafsjö

Leveransen omfattet ca. 66 stk. manuelle og styrte Stafsjö MV skyvespjeld-ventiler i størrelser fra DN 100 (4”) opp til DN 400 (16”). Ventilene ble levert til tre ulike prosjekter: Snorre Field, Mariner Field og Johan Sverdrup Field – alle i Nordsjøen. Kravspesifikasjonen som ble satt opp for skyvespjeld-ventilene var detaljert og streng, og ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Stafsjö's MV skyvespjeld-ventil ble tilpasset i nesten alle sammenhenger.

Disse MV skyvespjeld-ventilene ble bygget og tilpasset for tøffe arbeidsforhold. Klimaet er uforutsigbart, røft og korrosivt i Nordsjøen. Materialer og utstyr utsettes for strenge prosessforhold, dels fra omgivelsene, men først og fremst fra prosessmediet «boreslam». Skyvespjeld-ventilene må være i stand til å takle denne typen prosessforhold til enhver tid, uten unntak.

- Dennis Barenhoff, teknisk støtte hos Stafsjö

Boreslam

Boreslam er en tung væske som brukes i olje- og gassboreoperasjoner for å frakte borekaks opp til overflaten og for å smøre og avkjøle borkronen. Slammet kan være enten vann-, olje- eller syntetisk basert. Boreslammet stabiliserer også borkronen og hindrer den i å kollapse.

Stafsjö's MV skyvespjeld-ventiler har viktige funksjoner på disse offshoreenhetene. Det er viktig at ventilene gir pålitelig avstenging når det er nødvendig.

- Torbjørn Isaksen, prosjektingeniør i BAGGES AS

Operatørene og nasjonene som er aktive i Nordsjøen må overholde og etterleve strenge lover og regler. De opererer i et veldig krevende miljø. Uventede stopp og nedetid tolereres ikke, og heller ikke forstyrrelser generelt. Lekkasjer er ikke akseptabelt.

Stafsjö's MV skyvespjeld-ventiler har vist seg å være godt egnet for vanskelige mud-applikasjoner i tøffe miljøer. Ventilen har en unik og pålitelig banebrytende patent for avstenging med et enkelt, men likevel robust design og en evne til å kunne tilpasses i nesten alle detaljer. Høy ytelse og pålitelighet er helt nødvendig i disse sensitive maritime miljøene vi alle bryr oss om.

- Torbjørn Isaksen i BAGGES AS

Hvis du leter etter avstengingsventiler for boreslam til havs, ta gjerne kontakt med oss i BAGGES for mer informasjon.