PERSONVERNERKLÆRING FOR BAGGES AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan BAGGES AS samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med vår hjemmeside.

Behandlingsansvarlig

BAGGES AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.bagges.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for hvordan BAGGES behandler personopplysninger på bagges.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger.
Novicell AS og Webhuset AS er BAGGES’ databehandler, og er våre leverandører for utvikling, vedlikehold og drift av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun BAGGES, Novicell og Webhuset som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Bagges og Novicell og Bagges og Webhuset regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

BAGGES samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på bagges.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Bagges til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
BAGGES benytter informasjonskapsler i forbindelse med statistiske analyser ved hjelp av Google Analytics.
Analyseverktøyet Google Analytics plasserer tre informasjonskapsler på din maskin (disse heter _dc_gtm_UA-9220702-1, _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Søk

BAGGES lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Spørreundersøkelser

Avdelingsleder for kundeservice har ansvaret for BAGGES’ årlige spørreundersøkelse vedrørende kundetilfredshet. BAGGES bruker SurveyMonkey til å gjennomføre anonyme undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen. BAGGES vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Ordrebehandling og arkiv

BAGGES bruker Visma Business som CRM og ERP-system med elektronisk lagring av dokumenter. Det er utarbeidet nødvendige rutiner for registrering og oppfølging av ordre (gjelder alle typer ordre eks. tilbudsordre, salgsordre og bestillinger). Respektive ansatte følger opp at den faktiske ordrebehandlingen er i samsvar med rutinene.
BAGGES behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor våre forretningsforbindelser, samt for å oppfylle våre lovpålagte krav etter personopplysningslov og regnskapsloven. Videre behandles personopplysninger for å yte forventet service med tanke på kjøp av reservedeler i fremtiden.
Det registreres ulike typer personopplysninger i CRM-systemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til regnskapslovgivningen.
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 15 år.

E-post og telefon

BAGGES benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre våre oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av ordrebehandlingen og blir arkivert i CRM-systemet av de ansatte i respektiv avdeling. Disse opplysningene behandles på lik linje med «ordrebehandling og arkiv».
Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert og at sensitive personopplysninger ikke skal sendes med e-post.
BAGGES benytter «Phonero» telefonsystem. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges lokalt i den enkeltes «diskusjonslogg» i Outlook. Denne loggen er nødvendig for finne tilbake til nylige samtaler der det er behov for dette.
Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen, som loggføres i CRM-systemet.
Phonero er vår databehandler på hhv telefon og mobiltelefon, og oppbevarer logg over all telefontrafikk i 3-4 måneder før loggen slettes.

Besøkende

Bagges oppbevarer ingen registreringer over besøkende.

Overvåkningskamera på bygget

For å forebygge innbrudd og hærverk er det på utvendig fasade montert 8 overvåkningskameraer. Opptak blir oppbevart i en uke før det automatisk blir slettet.

Personvernombudsordningen

Bagges har ikke eget personvernombud, men daglig leder og økonomiansvarlig påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Opplysninger om ansatte

Bagges behandler personopplysninger om sine ansatte og dette er nærmere beskrevet i bedriftens personalhåndbok.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. BAGGES har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av BAGGES sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger BAGGES ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

BAGGES AS,
Industriveien 15
2020 Skedsmokorset
E-post: post@bagges.no
Telefon: +47 64 83 50 00