Installasjon og brukermanual

Korrekt installasjon av pakninger avhenger av faktorer som boltekvalitet, flensene, mediet, arbeidstrykk, temperatur og øvrige prosesspåvirkninger. Korrekt installasjon er helt avgjørende for levetiden til pakningen og sikkerheten. Manualen beskriver også hvordan pakningene skal lagres.