ISOFRAX® 1400 MATTE

Isofrax 1400 matte er et lettvekts, fleksibelt og LBP/AES-fiberbasert uorganisk produkt. I noen sammenhenger har man behov for produkter som er mer stabile i ekstremt høye temperaturer. Siden produktet har et smeltepunkt på over 1520°C, er det egnet på områder der andre typer isolasjonsmateriale må gi tapt. Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper.

Isofrax 1400 matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede selv om produktet blir vått eller fuktig og tørker igjen.

Isofrax 1400 matte beholder den mekaniske styrken, fleksibiliteten og de termiske egenskapene i mange miljøer, og under svært vanskelige driftsforhold.
 

Egenskaper
  • Stabilt i ekstremt høye temperaturer
  • Siden produktet har et smeltepunkt på over 1520°C er det egnet på områder der andre typer isolasjon må gi tapt
Teknisk tabell
Klassifiseringstemperatur: 1300 °C
Varmeledningsevne (96 kg/m³): 0,102 W/mK v/400 °C
Varmeledningsevne (128 kg/m³): 0,095 W/mK v/400 °C
Smeltepunkt: >1520°C
Varenr Beskrivelse Dimensjon Egenvekt Enhet
51300338 Isofrax® 1260°C matte, 128 kg/m³ 5,00 m x 0,61 m x 38 mm 128kg/m³ Stk
51300412 Isofrax® 1400°C matte, 128 kg/m3 12,50 m x 0,61 m x 13 mm 128kg/m³ stk
51300425 Isofrax® 1400°C matte, 128 kg/m3 7,32 m x 0,61 m x 25 mm 128kg/m³ Stk
51300438 Isofrax® 1400°C matte, 128 kg/m3 5,00 m x 0,61 m x 38 mm 128kg/m³ Stk
51300450 Isofrax® 1400°C matte, 128 kg/m3 3,66 m x 0,61 m x 50 mm 128kg/m³ Stk