INSULFRAX® LTX MATTE

Insulfrax LTX er et matteprodukt fra Alkegen (tidl. Unifrax).
Produktet gir fordeler som mindre vekt på isolasjonssystemer som det er naturlig å sammenligne med. Sammensetningen av produktet er utviklet for å øke løseligheten i kroppsvæsker og er i overensstemmelse med Europeiske normer under note Q av EU direktiv 67/548/EEC og TRGS905.

Ta kontakt med oss for hjelp og bestilling.

Produksjonsmetoden til Insufrax LTX matten er forbedret og den inneholder derfor mindre ”shots”. Dette gir egenskaper som høyere mekanisk styrke og lavere termisk konduktivitet i alle temperaturområder.

Disse egenskapene kan man dra fordel av:

 • Redusere isolasjonstykkelsen- og vekt
 • Redusere energitap
 • Redusere temperatur på kald side av en isolasjonsløsning
 • Mekanisk sterkere
 • Støver mindre

Produksjonsteknologien eliminerer bruk av bindemidler i produktet. Fibrene i produktet sammenføyes mekanisk, noe som gir produktet gode mekaniske egenskaper. Insulfrax LTX matte er et kjemisk stabilt produkt og de termiske egenskapene forblir upåvirkede om produktet blir vått eller fuktig, og tørker igjen.

Produkttyper:

 • Insulfrax LTX matte er tilgjengelig med og uten vannavstøtende impregnering (WR)
 • Begge versjonene leveres med forskjellige typer foliering
Egenskaper
 • LBP/AES fiberbasert fleksibelt og lett formbart isolasjonsprodukt
 • Høy temperatur motstand
 • Lav varmeledning
 • Lav vekt
 • Utmerket motstandsdyktighet mot termisk sjokk
Bruksområder
 • Isolasjon
 • Tetning
Teknisk tabell
 
Klassifiseringstemperatur: 1200 °C
Varmeledningsevne (96 kg/m³): 0,09 W/mK v/400 °C
Varmeledningsevne (128 kg/m³): 0,08 W/mK v/400 °C
Smeltepunkt: >1330°C