Flowrox™ ventilhylse

Ventilhylse/Ventilslange/Ventilbelg

Hjertet i Flowrox klemventiler er den elastiske hylsen, den eneste ventildelen som er i kontakt med mediet. Den sylindriske formen gjør at ventilen blir en integrert del av røret ventilen monteres inn i. Dette eliminerer turbulens og minimaliserer trykkfall. Hylsene tåler mye slitasje og korrosjon, og fungerer feilfritt over lang tid. 40 års erfaring og høy teknisk kompetanse i tillegg til ekspertise i gummikomposisjon og produksjon sikrer oss den beste kvalitet. Hver gang! 
Klemventiler benyttes vanligvis i aggressive, abrasive, korrosive og krystalliserende medier, ofte kombinert med høyt trykk. For å tåle tøffe prosessforhold blir hylsene håndlaget, lag for lag og i en prosess iht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. 

Ta kontakt med oss for hjelp og bestilling.

Egenskaper
 • Fleksible
 • Selvrensende
 • Bygget opp i flere lag
 • Full åpning
 • 100% tett
 • Kun hylsen er i kontakt med mediet
 • Stort utvalg av elastomer blandinger
 • Hylser for mange formål
Bruksområder
 • Utmerkede slitasjeegenskaper
 • Høy motstandsdyktighet mot korrosjon/tæring
 • Ingen turbulens
 • Ingen begroing eller blokkering
 • Åpent løp 
 • Åpen/stengt/regulering
 • Høytakts applikasjoner
Tekniske data
 • Størrelser fra 25mm til 1000mm
 • Temperatur -50°C til +160°C
 • Driftstrykk fra vakuum til 100bar
Teknisk dokumentasjon
 • På forespørsel
Teknisk tabell
Koniske hylser for reguleringsformål: 1-3 størrelser ned fra ND
SensoMat ventilbelg: Varsler slitasje før utslitt
Polyuretan linede hylser: For ekstrem slitasje og regulering
Spesialhylser vakuumforsterket: For applikasjoner med pulsering eller undertrykk

 

Gummikvalitet

Typiske bruksområder

Temperaturområde

Typisk medie

Spesialhylser vakuumforsterket:

SBRT - Styren Butadien,Flowrox egen gummiblanding

Meget slitende prosesser. Høy frekvens lukking/åpning

-40°C til +110°C

Abrassive partikler og slurrier/slam. Tynnende syrer, alkaliske og kjemiske applikasjoner

EPDM - Etylen Propylen

Kjemiske applikasjoner. Anvendelig i 75% av alle industrielle kjemiske applikasjoner

-40°C til +120°C

Konsentrerte og oksiderende kjemikalier

NBR - Nitril Gummi

For prosesser hvor man har olje, fett og hydrokarboner

-30°C til +100°C

Olje, fett, drivstoff, hydrokarboner, smøremidler

NR - Natur Gummi

Meget abrassive prosesser

-40°C til +75°C

Svært slitende materiale tynnede syrer, alkalier og kjemikalier

HNBR - Hydrogenert Nitrilgummi

Prosesser med høy temperatur

-30°C til +160°C

Olje, fett, drivstoff, hydrokarboner, smøremidler

NRF - Naturgummi i næringsmiddelkvalitet innvendig

Tilfredstiller FDA (US Food and Drug Administration)

-40°C til +75°C

Næringsmidler og andre CIP (rene applikasjoner) alkohol

NBRF - Nitrilgummi i næringsmiddelkvalite. Hvit innvendig

Applikasjoner med fettholdig næringsmidler, tilfredstiller FDA-30°C til +100°C

-30°C til +100°C

Vegetabilske og animalske oljer og fett

EPDM/B - Ethylen Propylen, Flowrox egen blanding

Pmasse og papirindustri green liquor

-40°C til +100°C

Green liquor

CR - Kloroprengummi

Spesielle behov i kjemisk prosess, osonbestandig

-40°C til +100°C

Kjemikalier, sterke syrer, alifatiske oljer og fett, smøremidler

FPM -Fluorgummi (Viton®)

Spesielle behov i kjemisk prosess, osonbestandig

-20°C til +120°C

Kjemikalier, alifatiske oljer, aromatiske og halogenerte hydrokarboner

CSM -Klor-sulfon-ethylen (Hypalon®)

Spesielle behov i kjemisk prosess, osonbestandig

-40°C til +100°C

Kjemikalier, sterke syrer, alfatiske oljer, fett og smøremidler

IIR

Spesielle behov i kjemisk prosess

-40°C til +100°C

Konsentrerte og giftige kjemikalier

PO -Polyuretan innvendig lining

Meget abrassive prosesser, også regulering

-10°C til +80°C

Abrassive materialer, tynnede kjemikalier, hydrokarboner, olje og fett

 

 

Flowrox hylser
Varenr Dimensjon Materiale
03391008 50 SBRT
03391010 80 SBRT
03391011 100 SBRT
03391012 125 SBRT
03391013 150 SBRT